casual dating vergleich Potsdam Ældre dating Holstebro

Ældre dating Holstebro
Rated 3.81/5 based on 625 customer reviews

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 28, 17-20. (1995) Late Weichselian to Early Holocene developments of the Baltic Sea - with implications for coastal settlements in the southern Baltic region.

A Baltic Ice Lake lowstand of latest Allerød age in the Arkona Basin, southern Baltic Sea. Coastal Settlement Above and Below Present Sea Level.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copenhagen, pp.

ældre dating Holstebro-88

En samlet fremstilling og analyse af alle kendte Maglemosepladser i den vestlige del af Bølling Sø området med henblik på at belyse bosættelsen i et synkront og diakront perspektiv.

A preliminary report on a submerged Ertebølle settlement on the west coast of Fyn.

Upubliceret rapport i forbindelse med afrapportering til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Landskab og vegetation omkring Bølling Sø siden sidste istid.

Coastal Settlement Above and Below Present Sea Level.

An entrance to the Mesolithic world below the ocean.

(eds.) Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen.

Lund, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Lund, pp.

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 26, 29-32.

Early Holocene sea-level changes in Øresund, southern Scandinavia.

Arneborg, J., Heinemeier, J., Lynnerup, N., Nielsen, H.